page-header

Egyesület

Az egyesület céljai:

Kulturális, elsősorban előadó-művészeti programok megvalósítása; Tehetséggondozás az előadó-művészeti területen;

Alkalmi társulatok által létrehozott színházi produkciók hazai és nemzetközi szereplésének elősegítése, eredményes szereplésük elérése;

Új színházi produkciók, köztük bábszínházi előadások, színházi előadások, táncprodukciók létrehozásának, feltételeinek megteremtése;

Színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása;

Kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel;

Kulturális programok, színházi előadások szervezése Magyarország színházzal kevéssé ellátott területein;

A magyar színházi kultúra hagyományainak felelevenítése és korszerű megjelenítése egyetemes jellegű produkciók létrehozásával, több művészeti ág harmonikus érvényesítésével;

Közösségi tevékenység szervezése;

A fiatal generáció kulturális életre nevelése, a fiatalok kulturális tevékenységének (színház, tánc, zene, képzőművészet) támogatása, népszerűsítése, kulturális, és alkotócsoportok tevékenységének támogatása;

Az egészséges életmódra nevelés erősítése minden korosztályban, kiemelten kezelve a fiatalok színházzal való nevelését, személyiségük fejlesztését;

A magyar kultúra szellemi-, tárgyi- és épített örökségének megóvása, azok – aktív kulturális tevékenységgel történő – tovább-hagyományozásának elősegítése;

Elősegíteni és biztosítani a kultúrához való hozzáférést a kultúrától elzárt területeken élők számára.

 

A célok megvalósítása érdekében az egyesület főbb tevékenységei:

Előadó-művészeti tevékenységet folytat;

Szorgalmazza és segíti az színházi társulatok működését és szereplését;

Segíti és ösztönzi az alkalmi társulatok tagjait, hogy különböző nemzetközi programokban, továbbképzéseken vegyenek részt;

Jelentős reklámkampányokat folytat egy-egy produkció vagy társulat népszerűsítése érdekében;

Kulturális szolgáltatásokat nyújt;

Közösségi tevékenységeket folytat, e körben adományt gyűjt kulturális, szociális és oktatási projektek megvalósítására;

Művészeti programokat szervez;

Kulturális és szabadidős közösségi programokat szervez;

Az egészséges életre való nevelés érdekében a következő tevékenységeket folytatja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;

Közművelődési tevékenység folytatása, a helyi közösségek fejlesztése;

Források megszerzése, pályázatokon való részvétel, együttműködések kialakítása az egyesület céljainak elérése érdekében;

A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.

 

Beszámolók:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2018

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2019

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2020